Word lid Bestel gratis

Lobby en Voorlichting

Het Longfonds vertegenwoordigt uw belangen ook in de regio.

Wmo

We hebben vertegenwoordigers in diverse Wmo-adviesraden. Hierin behartigen zij de belangen van chronisch zieken, in het bijzonder mensen met chronische longziekten. Zo hebben zij invloed op het voorzieningenpakket dat in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) door gemeentes beschikbaar wordt gesteld.
De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, met advies en informatie, opvoedingsondersteuning, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en het verstrekken van hulpmiddelen.
 

Kwaliteit van zorg

Wie kan beter vertellen wat anders en beter kan in de zorg? Dat is toch altijd de patiënt zelf. In de regio zijn patiëntvrijwilligers in gesprek met het zorgveld over het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door aan te geven en te adviseren wat belangrijk is in de zorg voor mensen met astma en/of COPD. Door te signaleren wat wel goed gaat in de zorg en wat nog niet goed gaat, kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg in hun regio/omgeving.
Soms worden zij daarvoor uitgenodigd maar zij kunnen ook zelf het initiatief nemen om bijvoorbeeld met zorggroepen of ziekenhuizen te praten over (het verbeteren van) de kwaliteit van de zorg.
 

Fijnstof

In Nederland zit veel meer schadelijke fijnstof in de lucht dan wordt gedacht. Het inademen van fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Mensen die veel fijnstof inademen kunnen tot 10 jaar eerder sterven. Gezonde lucht is belangrijk voor alle mensen en zeker voor mensen met een longziekte. Het Longfonds wil dat gemeenteambtenaren en politici die zich met ruimtelijke ordening bezig houden, dit weten. Daarom zoeken Longfonds vrijwilligers van het regiopunt hen regelmatig op.
 

Scholen naast de snelweg

De lucht die we inademen kan ongezond zijn. Fijnstof uit verkeer is ongezond, zeker bij kwetsbare groepen zoals kinderen. Luchtvervuiling door verkeer kan bij kinderen astma veroorzaken en klachten verergeren. Het Longfonds wil geen nieuwe scholen naast een drukke verkeersweg. Ook in ons rayon zijn er vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.
 

Voorlichting

In het rayon geven we op verschillende manieren voorlichting. Zo komen we op scholen vertellen hoe het is om astma te hebben. Ook staan we regelmatig met stands bij evenementen.
 

Beurzen

Gedurende het jaar wordt vanuit diverse stands bij evenementen voorlichting gegeven aan het grote publiek of (al dan niet in samenwerking met andere organisaties) aan een specifieke doelgroep.

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het regiopunt via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.