Word lid Bestel gratis

Deelnemers gezocht voor studie “MyAirCoach”

Voor MyAirCoach zijn wij op zoek naar 30 tot 60 deelnemers voor onderzoek of inzet mobiele applicaties, “mHealth” (mobiele gezondheid), ondersteuning biedt bij zelfmanagement astma.

In het kort omschreven, de studie onderzoekt of het gebruik van de MyAirCoach app i.c.m. een sensor die of op het lichaam gedragen wordt, of aan de puffer wordt bevestigd, ertoe leidt dat er een betere controle over astma is en mensen minder astma aanvallen hebben, in vergelijking met een groep mensen die deze app niet gebruikt. 

 

Wat is het doel van dit project?
Astma is een chronische ziekte van de longen. De klachten die mensen met astma ervaren kunnen sterk wisselen. Als een persoon met astma veel klachten ondervindt, heeft dit een grote invloed op de kwaliteit van leven en geeft het een verhoogd risico op gevaarlijke astma-aanvallen. Voordat iemand met astma zelf duidelijk opmerkt dat hij of zij meer klachten heeft, is er waarschijnlijk al het een en ander aan het veranderen in allerlei lichamelijke signalen, zoals de snelheid van de ademhaling of de hartslag. Als deze signalen goed bijgehouden worden, zou je een verslechtering van het astma, mogelijk al van te voren kunnen zien aankomen en door in te grijpen kunnen voorkomen. Het bijhouden van al deze signalen was tot voor kort echter niet mogelijk, maar met de opkomst van allerlei sensoren die op het lichaam gedragen kunnen worden, is dit nu binnen handbereik. U moet natuurlijk niet zelf allerlei zaken hoeven bijhouden, daarom wordt er vaak gebruik gemaakt van ‘apps’ op een mobiele telefoon. Het gebruik van dergelijke gezondheid apps wordt “mobile health” (mobiele gezondheid), ofwel ‘mHealth’ genoemd.

Het doel van het MyAirCoach project is om met uw hulp een ‘mHealth’systeem te testen. Dit systeem geeft via een app continu informatie over allerlei voor u belangrijke waardes in uw omgeving en over metingen aan uw eigen lichaam. U kunt hierbij denken aan informatie over pollen in de lucht in de buurt van uw huis of werk maar ook aan informatie over uw hartslag, activiteiten, ademhaling en over het gebruik van uw puffer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een sensor die op het lichaam gedragen wordt of aan uw puffer worden gekoppeld. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van uw locatie via gps en wordt dit gekoppeld aan de gegevens over het aantal pollen in de lucht, of de mate van luchtvervuiling, die bekend is bij het RIVM. Deze informatie wordt automatisch geanalyseerd en een gebruiker zal dan via de telefoon een bericht krijgen als dit mogelijk gevolgen heeft voor uw klachten. Aan het einde van de studie willen we daarnaast nog een nieuw apparaat testen dat in huis geplaatst wordt en de lucht zuivert en op die manier mogelijk de klachten van astma vermindert.
Het is belangrijk om te testen hoe mensen met astma het vinden om via een app dit soort informatie te krijgen, in hoeverre het hen helpt om astma beter onder controle te krijgen en op welke manier deze informatie het beste gegeven kan worden. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt dit onderzoek opgezet.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Er zullen in totaal 90 mensen met astma aan het onderzoek deelnemen, 30 uit Nederland en 60 uit Engeland. De duur van de studie kan variëren van 4 maanden tot 10 maanden, bij de start van de studie wordt verteld aan een deelnemer hoe lang de studie voor hem/haar zal zijn.
De deelnemers worden door een loting verdeeld, zodat de helft van de deelnemers de app en sensor wel gebruikt en de andere helft niet. De deelnemers met de app wordt gevraagd dagelijks een sensor te dragen en regelmatig vragenlijsten in te vullen en de app te bekijken. In de app wordt informatie getoond over voor u belangrijke zaken, waarvan het de bedoeling is dat ze u helpen om inzicht te krijgen in (de patronen van) uw astma en dat ze u ondersteunen in ‘zelfmanagement’ van uw astma. De deelnemers die geen gebruik maken van de app worden gevraagd regelmatig vragenlijsten in te vullen over hoe het met hen gaat.
Voor de laatste maand van de studie zullen vervolgens de helft van de mensen uit beide groepen het luchtzuiveringsapparaat krijgen (ook weer bepaald door loting) en de andere helft niet. Het is van belang te vermelden dat dit een vorm van onderzoek is, waarbij er alleen gegevens verzameld en getoond worden. Tijdens de studie zullen de onderzoekers dus niet uw behandeling overnemen, ook niet in de app-groep! Als u meedoet aan de studie, blijft u dan ook gewoon onder behandeling van uw eigen arts en verandert er niets aan de wijze waarop die behandeling plaatsvindt.

Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek
Mogelijke voordelen van deelname aan de studie zijn dat u meer leert over het thuis monitoren van astma en over mHealth mogelijkheden die er op dit moment zijn. Daarnaast zal dit onderzoek meehelpen om een nieuw mHealth systeem te testen, dat mensen met astma, waaronder uzelf, in de toekomst kan gaan ondersteunen. Nadelen van het onderzoek zijn dat er mogelijk een bloedafname plaatsvindt. Daarnaast kost deelname tijd. Een ander nadeel kan zijn dat de grote hoeveelheid informatie die u krijgt via de app en het gebruik van een sensor u meer bewust maakt van uw astma en dit kan mensen soms een onrustig gevoel geven.

 

Opgeven en/of uitgebreide informatiefolder opvragen bij:

Carin Miedema C.E.Miedema@lumc.nl of

Tineke Lacourt C.J.Lacourt-Smit@lumc.nl